100 Casino /

Starthänder i mörkpoker

Vilka händer du öppnar med i mörkpoker beror till stor del på din position vid bordet. Ju tidigare position du har desto hårdare krav måste du ha, annars är risken stor att du kommer att förlora mycket pokermarker. Denna textRead More