• lör. jun 22nd, 2024

Pokerregler Omaha och Omaha hög/låg

Omaha är ett pokerspel som har stora likheter med Texas Hold´em.

Spelordning

Den första spelaren skall, precis som i Texas Hold´em, lägga in Small Blind och nästa spelare skall lägga Big Blind. Därefter delas de hemliga personliga korten ut.

I Omaha får varje spelare fyra hemliga kort. Sedan följer fyra insatsomgångar och sammanlagt fem gemensamma kort placeras på bordet. Genom att använda två av de egna hemliga korten och tre av de gemensamma korten skall varje spelare skapa sig en så bra hand som möjligt.

Omaha har alltså flera likheter med Texas Hold´em. Båda spelen består av fyra insatsomgångar och totalt fem gemensamma kort läggs upp på bordet. Det finns dock flera viktiga skillnader. I Omaha får varje spelare fyra hemliga kort, medan man i Hold´em bara får två.

I Omaha måste man använda två av de egna korten och tre av de gemensamma, medans man i Hold´em själv får välja hur många av de egna korten man vill använda.

Reglerna för flop, turn och river (och insatsomgångarna) är desamma som för Texas Hold´em. Spelarna har att välja mellan att passa, syna, satsa, höja eller lägga sig. Det största antalet höjningar är tre (en insats och tre höjningar).

Insatsgränser

Insatsgränserna Fixed Limit, No Limit och Pot Limit fungerar på samma sätt i Omaha som i Texas Hold´em. I Fixed Limit Omaha är alltså storleken på insatserna och höjningarna förutbestämda. I No Limit Omaha finns det ingen bestämd gräns för storleken på höjningarna, och i Pot Limit Omaha kan du som mest höja med lika mycket som det redan finns i potten. Insatsgränserna No Limit och Pot Limit förklaras mer utförligt i avsnittet om Insatsgränser.

Omaha Hög/Låg

Reglerna för Omaha Hög/Låg är betydligt krångligare. Vid Showdown delas nämligen potten mellan den spelare som har den ”högsta” handen (dvs den bästa handen) och spelaren med den ”lägsta” handen. Detta pokerspel går också under det engelska namnet ”Omaha Eight or Better”.

Med ”högsta” handen menas just den bästa handen. För den ”lägsta” handen finns det några särskilda regler. Den ”lägsta” handen skall bestå av fem kort (två av de personliga och tre av de gemensamma) som samtliga är lägre än eller lika med 8. Den får inte innehålla några par.

Som ett exempel kan sägas att handen bestående av A2345 är en bättre ”lägsta” hand än handen 24568. Handen A2345 är också en bra ”högsta” hand. Eftersom kraven på den lägsta handen är ganska hårda händer det ofta att ingen hand uppfyller dessa krav. Spelaren med den ”högsta” handen vinner då hela potten.