• sön. maj 19th, 2024

Pokerstrategi

Introduktion till pokerstrategi

Pokerstrategi är ett brett begrepp. Så brett att vi måste smalna av det för att få plats med allt i en artikel. I denna artikel fokuserar vi på Texas Holdem. Mycket av den pokerstrategi som gäller för Texas Holdem går dock alldeles utmärkt att tillämpa på andra typer av pokerspel. Principerna är demsamma.

För att du ska kunna bli en bra pokerspelare så räcker det inte med att du lär dig några enkla knep och tricks. Enstaka händer, i vilka enkla knep och tricks kan ha tillämpning, kommer du inte långt på. Poker i allmänhet och nätpoker i synnerhet handlar om att konsekvent göra korrekta val över loppet av tusentals händer. Av denna anledning så måste du måste du lära dig all grundläggande teori innan du kan tillgodogöra dig dess praktiska tillämpning.

I denna artikel lär vi ut den teoretiska biten. Teorin har en oerhört bred tillämpning och det skulle krävas hundratals spaltkilometer för att täcka in allt som teorin går att använda till. Förstår du teorin till fullo så har du dock allt du behöver för att ge dig i kast med att börja spela poker och utvecklas som spelare. Poker handlar väldigt mycket om övning och ingen teori i världen kan ändra på detta. Teorin leder dig in på rätt spår och hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna. Resten är en fråga om övning vid pokerborden mot andra spelare i spel om riktiga pengar.

Vi startar artikeln med en snabb genomgång av grundläggande sannolikhetslära. Efter denna lilla uppvärmning så ger vi oss i kast med spelstil för att ge dig en knuff i rätt riktning. Därefter fortsätter vi med rangordningen av starthänder, som består av de pocket-kort som delas ut före floppen, och kompletterar detta med relationen mellan din plats vid bordet och din hands styrka. Sedan fortsätter vi med rangordningen av de händer och associerade handodds som råder under resterande insatsrundor. Vi följer upp detta med en redogörelse för pottodds som är av högsta vikt när man spelar cash-spel. Potoddsen kontrasteras av ett efterföljande kapitel om grundläggande turneringstrategi vilken skiljer sig, i synnerhet med avseende på pottodds, från den strategi som lämpar sig för cash-spel. Avslutningsvis så går vi igenom den enkla men oerhört viktiga bankroll-hanteringen vilket är vad de flesta nybörjare faller på.

Det måste poängteras att den faktiska tillämpade strategin skiljer sig rejält mellan olika insatsstrukturer och mellan cash-spel och turneringar. Icke desto mindre så utgår alla dessa strategier från samma teoretiska grund och det är denna grund vi lägger i den här artikeln.

Vi rekommenderar att du börjar spela ”Limit Holdem Cash Game” som första spel efter att ha studerat teorin. Det är det allra enklaste spelet där teorin kan tillämpas rakt av utan konstigheter. När du väl kan spela detta spel så kan du fortsätta till ”No Limit Holdem Cash Game” och när du efter många om och men har bemästrat även detta spel så är det dags att prova på ”No Limit Holdem SitNGo”.

Sannolikhetslära

Det finns tre grundläggande begrepp som används inom sannolikhetsläran:

Sannolikhet: Sannolikheten för att en viss händelse ska ske är antalet gånger den händelsen sker dividerat med totala antalet händelser.Chans:

Chans är sannolikhet uttryckt i % (dvs multiplicerad med 100)Odds:

Odds är ration mellan sannolikheten för att en viss händelse ska ske och sannolikheten för att samma händelse inte ska ske. Odds uttrycks på formatet X:1 där X är det större av de två värdena.

I alla slags spel där pengar satsas på händelser med osäker utgång så är det odds som har störst tillämpning. Inom poker är det bara oddsen mot att en händelse ska ske som kan användas till något, då relevanta händelser som har mer än 50% chans att ske varken är vanligt förekommande eller i behov av övervägande då de väl förekommer.

Exempel på sannolikhet, chans och odds

En kortlek innehåller 52 kort. Bland dessa 52 kort så finns det tretton kort av färgen ruter. Sannolikheten för att träffa ett kort av färgen ruter genom att vända på ett av de 52 osedda korten i leken är 13/52=0.25. Chansen för att träffa ett kort av färgen ruter är 25%. Oddsen för att träffa ett kort av färgen ruter är 0.75:0.25 emot vilket är samma sak som 3:1 emot (0.75/0.25=3).