• lör. jun 22nd, 2024

Starthänder i mörkpoker

Vilka händer du öppnar med i mörkpoker beror till stor del på din position vid bordet. Ju tidigare position du har desto hårdare krav måste du ha, annars är risken stor att du kommer att förlora mycket pokermarker. Denna text utgår från ett mörkpokerbord med åtta spelare. Positionerna är numrerade efter turordningen i den första satsningsrundan:

Position 1, 2 och 3: Den sämsta hand du bör öppna med från dessa positioner är par i ess. Kom ihåg att du alltid bör höja när du öppnar spelet. Syna aldrig.

Position 4: Från denna position kan du även öppna med par i kungar. I övrigt gäller samma som för position 1, 2 och 3.

Position 5: Från denna position kan du även öppna med par i damer och knektar. I övrigt gäller samma som för position 1, 2, 3 och 4.

Position 6 (”knappen”): Detta är den bästa positionen du kan ha vid ett pokebord. Härifrån kan du även öppna spelet med par i tior och nior, förutsatt att du ett ess eller ytterligare två kort över nio på handen. Du spelar alltså händer som 9-9-K-Q-7, 9-9-J-10-3 och 9-9-A-5-4, men lägger händer som 9-9-K-8-4 och 9-9-7-6-5.

Position 7 (lilla mörken): Kanske den krångligaste positionen. Hur du spelar beror till stor del på vad du vet om spelaren på stora mörken. Om du inte vet någonting om den spelaren bör du spela som följer: syna med allt från A-Q till par i sexor (detta är en av de få gånger det är korrekt att syna i stället för att höja). Höj med par i sjuor eller bättre. Om stora mörken höjer, bör du syna och sedan dra tre kort.

Position 8 (stora mörken): Hur du spelar från stora mörken beror dels på vilken position spelaren som öppnade spelet har, dels på om han höjde eller inte. Om två, tre, eller fler spelare har synat bör du höja med par i kungar eller bättre. Om någon höjt och två eller tre spelare är med i handen bör du syna med par i tior eller bättre, draghänder och låga två par. Har du tvåpar med knektar eller bättre som högsta par bör du höja tillbaka (re-raisa). Givetvis bör du även höja om du har triss eller någon ännu bättre hand.