• lör. apr 20th, 2024

Starthänder

Din starthand består av de två pocket-kort du tilldelas vid handens inledning. Starthanden är A och O i Texas Hold’em. Det är den som skiljer dig från de andra spelarna och det är den som i slutändan avgör vem som vinner.

Om man räknar in alla möjliga kombinationer av två pocket-kort så får man 52×51=2652 möjliga starthänder. Lyckligtvis spelar den ordning i vilken du tilldelas dessa två pocket-kort ingen roll vilket medför att det relevanta antalet starthänder bara är hälften så många, dvs 2652/2=1326. Det är dock fortfarande en hög siffra och syftet med att presentera den är att ge dig en inblick i hur pass stort spelrummet är i Texas Hold’em.

Majoriteten av dessa 1326 händer är skräphänder som aldrig är spelbara på fullsatta pokerbord. Du bör notera att vi i denna strategiartikel till 100% kommer att fokusera på fullsatta pokerbord med 9-10 spelare då detta är den typ av bord som lämpar sig bäst för nybörjare. Ju färre spelare som sitter vid bordet, desto fler händer blir spelbara och desto mer komplext blir spelet. Svart och vitt är enkelt att agera efter. Gråskalan därimellan är betydligt mer svårtolkad. När man lär sig något nytt så är det alltid bäst att utgå från det enkla och jobba sig mot det komplexa. Det är därför vi lägger fokus på fullsatta bord med 9-10 spelare.

Nedan kommer vi att presentera en topplista och en bottenlista på starthänder. Varje rangordnad hand i dessa två listor representerar flera starthänder i den fullständiga listan på 1326 starthänder. AA representerar tex 6 olika starthänder: Ac-Ad, Ac-Ah. Ac-As, Ad-Ah, Ad-As och Ah-As.

Topp 10
1. AA
2. KK
3. QQ
4. AK
5. JJ
6. AQ
7. TT
8. 99
9. KQ
10. AJ

Sämsta 10
1. 27
2. 28
3. 37
4. 26
5. 29; 39; 49
6. 2T
7. 59
8. 47, 48, 58, 36
9. Face card + low card, off suit
10. A + low card, off suit

De tio bästa händerna utgör cirka 7.5% av alla starthänder medan de tio sämsta händerna utgör cirka 33.8% av alla starthänder. Därimellan har vi en grå massa av starthänder som utgör resterande 58.7%.

De 5 bästa händerna kallas populärt premiumhänder och när du befinner dig före floppen med en av dessa händer så behöver du i princip aldrig tveka. De är alltid värda allt det dina motståndare är beredda att satsa på sina händer och oftast ännu mer.

Starthanden AA är den absolut bästa av dem alla och med den kommer du i princip aldrig att ha mindre än 50% chans att vinna showdown. Ju fler motståndare du har och ju starkare starthänder de håller, desto lägre är chansen att du vinner. Ju färre motståndare du möter och desto svagare starthänder de håller, desto större är chansen att du vinner och med AA så kan den chansen som bäst bli ca 95%. I snitt ligger chansen att vinna med AA kring 80% på ett fullsatt bord. Vänligen observera att denna chans att vinna är utslagen över alla möjliga kombinationer av såväl allmänna kort som motståndarnas pocket-kort. Det är inte alltid som de allmänna korten kommer att vara till din favör och du måste alltid anpassa ditt spel till de faktiska allmänna kort som delas ut, oavsett hur stark din starthand är. Starthandens styrka avgör hur du ska agera före floppen. De allmänna korten i kombination med din starthand avgör hur du ska agera på floppen, turn och river.

Det är alltså viktigt att du förstår att bara för att en hand är fullt spelbar med utgångspunkt från starthandens styrka och övriga omständigheter vid bordet så betyder det inte att du automatiskt kommer att vinna showdown. Du kommer att förlora händer trots att du spelar efter konstens alla regler. Det är en del av poker. Skickligheten spelar större roll än slumpen över loppet av många händer, men i varje enskild hand så kan slumpen avgöra utgången. Förlorar du mer än du vinner över loppet av tusentals händer så gör du dock antagligen något allvarligt fel.

Hur som helst, det som avgör styrkan på en starthand är primärt rangen på de kort som ingår. I pokerstrategins värld så är kortens rang löst uppdelad i tre kategorier:

Höga kort: T, J, Q, K, A
Medium kort: 7, 8, 9
Låga kort: 2, 3, 4, 5, 6

Ju högre rang korten har, desto starkare starthand. Det räcker inte heller med att ett av korten har hög rang, båda korten måste ha det för att handen ska kunna räknas som stark. En starthand blir något starkare om båda korten är av samma färg. Den blir också något starkare om korten kan ingå i samma stege och ju närmare korten står varandra i rang, desto starkare blir starthanden i detta avseende. Huruvida korten tillhör samma färg eller ligger intill varandra i samma steg är dock av underordnad betydelse. Det primära är kortens rang. Starthänder som är par är generellt starka men man måste även här titta på kortens rang. Ett lågt så kallat pocket-par är tex svagare än majoriteten av alla möjliga kombinationer av höga kort av skiljd rang.

Innan vi går vidare så tar vi tillfället i akt att definera de tre typer av starthänder vi just nämnt.

Pocket-par: När båda pocket-korten har samma rang så kallar man starthanden ett pocket-par.
Färgade pocket-kort: När båda pocket-korten har samma färg så kallar man starthanden färgad.
Sammankopplade pocket-kort: När det bara skiljer ett i rang mellan pocket-korten så kallar man starthanden sammankopplad.

Anledningen till att kortens rang är av så avgörande vikt har att göra med starthändernas chans till förbättring. En starthand bestående av två kort av skiljd rang har 49% att förbättras till ett par på river, vilket är det femte och sista allmänna kortet. Chansen att förbättra samma starthand till ett par av just det högre kortets rang är dock endast 28%. Chansen att förbättra en starthand där båda korten har samma rang, ett så kallat pocket-par, till triss är endast 19%. Chansen att förbättra två pocket-kort av samma färg till en komplett hand av rangen färg är betydligt lägre och chansen att förbättra två pocket-kort som det bara skiljer ett i rang mellan till stege är ännu lägre.

Allt detta innebär att låg rang på ett eller båda av pocket-korten gör starthanden värdelös. En sådan hand kommer i princip alltid att förlora showdown om bordet är fullsatt. Chansen att forma ett par är så väldigt mycket högre än chansen att forma en hand av bättre rang, och håller en spelare bara höga pocket-kort så kommer denne spelare i cirka hälften av fallen han väljer att spela fram till river att erhålla ett högt par.

Detta innebär att när du befinner dig i den sista insatsrundan med mer än en motståndare kvar i handen så måste du alltid räkna med att minst en av dem har ett par; vilket absolut inte utesluter att någon av dem har en hand av ännu högre rang än detta förmodade par. Allt beror på de specifika allmänna korten som faktiskt både gång och annan kan ge upphov till händer som två par, triss, stege och färg. Bättre händer än så är dock extremt sällsynta.

Man kan lite grovt säga att i snitt är var tionde hand spelbar på ett fullsatt bord. Omständigheterna såsom din plats vid bordet och de andra spelarnas spelstilar och handlingar kan göra fler eller färre händer spelbara.

Enkelt uttryckt så förhåller det sig så att ju tidigare du agerar i första insatsrundan, desto starkare hand måste du ha för att kunna spela den. Ju senare du agerar i den första insatsrundan, desto svagare hand kan du spela. Den tidigaste positionen innehar spelaren som sitter efter BB i turordningen, alltså på BBs vänstra sida. Den sista positionen innehar spelaren som är utmärkt med D-knappen. SB och BB agerar förvisso efter spelaren som sitter på D-knappen men eftersom de redan har lagt insatser och dessutom måste agera först i efterföljande insatsrunda, utifall de väljer att spela sina starthänder, så räknas de inte som sena positioner. När du sitter på den sista positionen så skall du i snitt kunna spela ungefär dubbelt så många starthänder som från den tidigaste positionen.

Man måste dock, väl att bemärka, anpassa sig efter hur de andra spelarna spelar. Om flera spelare höjer innan dig så är chansen överhängande att flera av dem också håller starka starthänder. Ju fler spelare som höjer innan dig, desto starkare starthand måste du själv hålla för att den ska vara spelbar.

Även om artikeln är skriven med spel på fullsatta bord i åtanke så måste ändå relationen mellan antalet spelare som sitter vid bordet och starthandens spelbarhet klargöras. På ett bord med 5 spelare så skall du i snitt kunna spela dubbelt så många händer som du kan spela på ett bord med 10 spelare. Det måste också klargöras att det är väldigt stor skillnad mellan att han en enskild motståndare kvar i handen och att spela på ett bord där det bara sitter en motståndare. Du kan spela väldigt mycket lösare på ett bord där det bara sitter en motståndare totalt än vad du kan göra på ett fullsatt bord där du bara har en motståndare kvar i handen. Självklart kan du spela lösare på ett fullsatt bord med bara en motståndare kvar i handen än vad du skulle kunna om du hade flera motståndare kvar i handen på samma bord men det går inte att jämföra med spelet som lämpar sig för ett bord där det bara sitter en motståndare till att börja med.

Som du säkert förstår så kommer du att måsta lägga dig väldigt ofta när du spelar Texas Hold’em på ett fullsatt bord. Så pass ofta att du kommer att bli uttråkad om du bara spelar på ett bord. Dels kommer du sällan att ha spelbara händer, och dels kommer det att ta väldigt lång tid för alla spelare att agera. Därför så är det spel på två fullsatta bord som gäller från allra första början. Så snart du kan hantera två bord så skall du lägga till ett tredje bord.

Det är just möjligheten att spela på flera bord samtidigt som är styrkan hos nätpoker och det är av yttersta vikt att du utnyttjar de möjligheter som ges, vare sig det gäller spel på flera bord eller att identifiera och exploatera spelare som är sämre än dig själv, vilket du bör kunna göra med lätthet om du tillgodogjort dig det föregående kapitlet om spelstil.