• fre. jun 21st, 2024

Vilken är din Spelstil i Poker?

olika pokerstilar

Det finns fyra huvudsakliga begrepp som kan användas till att definera spelstil i poker:

Strikt spel: Strikt spel är när du bara spelar de bästa händerna.
Löst spel: Löst spel är när du spelar många olika händer, dåliga såväl som bra.
Aggressivt spel: Aggressivt spel är när du satsar och höjer.
Passivt spel: Passivt spel är när du checkar och synar.

Dessa begrepp kan kombineras till fyra olika spelstilar.

Strikt-aggressiv: En strikt-aggressiv spelare spelar bara de bästa händerna och han föredrar att satsa och höja framför att checka och syna. Han står emot press.

Lös-aggressiv: En lös-aggressiv spelare spelar såväl dåliga som bra händer och han föredrar att satsa och höja framför att checka och syna. Han står emot press.

Strikt-passiv: En strikt-passiv spelare spelar bara de bästa händerna och han föredrar att checka och syna framför att satsa och höja. Han viker sig inför press.

Lös-passiv: En lös-passiv spelare spelar såväl dåliga som bra händer och han föredrar att checka och syna framför att satsa och höja. Han viker sig inför press.

Strikt-aggressiv är den starkaste spelaren. Därefter kommer lös-aggressiv. Sedan strikt-passiv och slutligen lös-passiv. En passiv spelstil är aldrig lönsam i långa loppet. En lös spelstil är väldigt riskabel och slår ofta tillbaka mot en själv. Strikt-aggressiv är den solklara vinnaren när man jämför de fyra spelstilarna.

Det förhåller sig emellertid så att spelare i allmänhet inte håller sig till en och samma spelstil. De kan variera spelstilen. Antingen för skojs skull eller som ett led i en planerad strategi. Professionella spelare varierar alltid spelstilen efter terrängen för att få ut maximalt av varje hand de spelar. Terrängen utgörs av insats-strukturen, typen av pokerspel, typen av bord och motståndarna. Professionella spelare är dock alltid strikt-aggressiva i grunden. Övriga spelstilar som de slänger sig med är finjustering och spel för galleriet – en maskerad för att hålla motståndarna osäkra och gissande. Om man alltid nyttjar en enda oföränderlig spelstil så kommer man inte att kunna pressa maximalt med pengar ur de andra spelarna.

Hur som helst, för att hjälpa dig förstå varför strikt-aggressiv ska utgöra grunden i din spelstil så har vi sammanställt en analys av de fyra spelstilarna nedan.

Strikt-aggressiv: Detta är en matematisk spelstil där dina kort är viktigare än de andra spelarnas spelstilar och avsikter. Det är en mycket enkel och effektiv strategi. Perfekt för nybörjare och väldigt användbar även för proffs. Den enda nackdelen är att du blir väldigt förutsägbar om du spelar för strikt och kan få problem med att ingen vågar satsa mot dig då du själv satsar. Detta kan du dock utnyttja genom att kasta in lite löst-aggressivt spel vid enstaka väl valda tillfällen.

Lös-aggressiv: Detta är en psykologisk spelstil där de andra spelarnas spelstilar och avsikter är viktigare än dina kort. Det är en mycket svår och riskabel spelstil som till och med proffsen har problem med att hantera. Den är högst olämplig för nybörjare.

Strikt-passiv: Detta är en ineffektiv spelstil där du ger korten en matematisk utvärdering men misslyckas med att höja insatserna nog mycket för att vinna ordentliga potter med dina bra händer. Den här spelstilen har inga meriter. Den är helt enkelt inte lönsam.

Lös-passiv: Detta är den typiska amatörspelstilen där varken korten eller de andra spelarna ges någon uppmärksamhet. Tur är det enda som en lös-passiv spelare räknar med och otur är det enda han får i gengäld. Den här spelstilen är dödfödd.

Som du kan se så är det aggressivt spel som gäller och strikt framför löst. Passivt spel kan slängas in då du behöver en bättre hand för att vinna och har oddsen (mer om odds senare i artikeln) på din sida men bör i huvudsak undvikas. Passivt spel kan ibland användas till att lura motståndarna att du har en dålig hand när du i själva verket har en bra hand. Syftet med tricket är att lura motståndare att satsa pengar som de kanske inte skulle ha satsat ifall du hade placerat en insats eller gjort en höjning innan turen kom till dem. Detta trick fungerar dock i princip bara i turneringar och på bord med väldigt få spelare. Skall du bluffa motståndarna på detta sätt så är det också betydligt bättre att göra det på floppen än före floppen. Du skall aldrig ge motståndarna chansen att se floppen billigt om du själv har en bra hand pre-flop. Det kan slå tillbaka väldigt hårt mot dig själv eftersom floppen mycket väl kan ge motståndaren en bättre hand än den ger dig, dina starka pocket-kort till trots.

På samma sätt är det betydligt effektivare att spela aggressivt med en svag hand före floppen än vad det är att göra det i en senare insatsrunda. Ju mer en spelare har investerat i potten, desto lägre chans att han lägger sig och därför är chansen att pressa moståndare till att lägga sig som störst i den första insatsrundan innan de har satsat något. Och viktigast av allt: skall du bluffa så skall du känna sina motståndare väl. Håller du en svag hand och ämnar bluffa så bör du ENDAST ha en enda motståndare kvar i handen som dessutom gjort sig känd för att vara passiv. Skall du bluffa då du håller en stark hand, å andra sidan, så vill du ha MINST en lite djärvare motståndare kvar i handen. Säkrast är att inte bluffa alls dock.

Summering av spelstil:

1. Aggressiv slår passiv.
2. Strikt slår lös.
3. Den mest lönsamma spelstilen är strikt-aggressiv.
4. Den mest riskfyllda spelstilen är lös-aggressiv.
5. Passivt spel är aldrig lönsamt i långa loppet.
6. Läs de andra spelarna men låt dem aldrig läsa dig. Förutsäg men var inte förutsägbar.
7. Var strikt-aggressiv men krydda till det med 2 nypor lös-aggressiv, 1 nypa strikt-passiv och 1 nypa lös-passiv.
8. Välj tillfällena när du bluffar med stor omsorg. En enda passiv motståndare när du befinner dig före floppen ger dig de bästa oddsen för att lyckas bluffa med en svag hand medan omvänt råder när du bluffar med en stark hand: då vill du befinna dig på floppen med minst en lite djärvare motståndare kvar i handen.

Med ledning av dessa enkla regler kommer du väldigt långt i Texas Holdem. Härnäst kommer vi att avancera in i mer specifik pokerstrategi; nämligen rangordning av starthänderna.